top of page
Liudmilla-9.jpg

Sou nou

BreastfeedMIAMI se yon kolaborasyon kominotè pou edike, sipòte ak ankouraje bay tete nan Miami-Dade County. 

Download the BreastfeedMIAMI
2023 - 2025 Strategic Plan here.

Valè TETE nou yo

B ki apati

Respè _

E kity

Yon kontabilite

dirabilite _

T rouye

Our Mission

Misyon nou

BreastfeedMIAMI se yon katalis kominote kolektif nan defann, pwomouvwa, ak sipòte bay tete pou bay manman yo, papa yo, patnè yo, ak fanmi yo.

bay timoun tete pandan tout tan

Konte Miami-Dade.

pexels-mehmet-turgut-kirkgoz-4725001.jpg

Vizyon nou an

Konte Miami-Dade se yon kominote ki zanmitay bay tete, ki gen egalite, divèsite, ak enklizyon.

Nou bezwen sipò w jodi a!

bottom of page